کشف قوطی فلزی سوهان که متعلق به دوران کهن بود

ساخت قوطی های آلومینیومی و نظیر آن قوطی فلزی سوهان آنقدر چالش برانگیز است و به مطالعه، طراحی و ماشین کاری دقیق نیاز دارد که بسیاری قوطی ها را مهندسی شده ترین محصولات دنیا می دانند.

اگر آبجو، یا نوشابه، یا آبمیوه یا نوشیدنی های ورزشی می نوشید، یا اگر تا به حال میوه ها یا سبزیجات را در شیشه های شیشه ای نگهداری کرده اید، نام توپ احتمالاً آشنا به نظر می رسد.

مردم جهان سالانه از 180 میلیارد قوطی آلومینیومی نوشیدنی استفاده می کنند. برای ساختن ده ها برج به ماه کافی است. توپ حدود یک چهارم آنها را می سازد.

با این حال، حتی با این تمرین زیاد، ساختن قوطی های 12 اونسی عالی همچنان یک نبرد است. در طول فرآیند، آلومینیوم رفتاری بدبینانه دارد. سعی می کند دستگاه ها را گیر کند.

پس از پر شدن، می خواهد با محصول داخل تعامل داشته باشد و طعم آن را تغییر دهد. اما بیشتر قوطی ها تمایل به خوردگی دارند (در نتیجه به قوطی های دیگر نشت می کنند و باعث خوردگی بیشتر می شوند). به نظر می رسد زنگ، دشمن شماره یک قوطی است — و تنها دفاع قوطی یک سپر اپوکسی نامرئی با ضخامت فقط میکرون است.

(بدون آن سپر، یک قوطی کوکاکولا در عرض سه روز خورده می‌شود.) در مدرسه کن، من اشاره‌ای به آنچه در آن پوشش وجود دارد دریافت کردم.

قبل از اینکه داخل قوطی های خود را بپوشانند، بال باید بداند که نوشیدنی داخل آن چقدر خورنده خواهد بود. به هر حال، روکش اپوکسی برای هر قوطی حدود نیم پنی هزینه دارد و توپ نمی خواهد آن را هدر دهد.

همچنین برخی از نوشیدنی ها به قدری خورنده هستند که هیچ پوششی از قوطی آنها محافظت نمی کند. (تقریباً از هر هفت نوشیدنی انرژی‌زای جدید، یک نوشابه خورنده‌تر از آن است که در قوطی‌ها ریخته شود.)

توپ در کار فرستادن قوطی‌ها به دنیا نیست تا توسط مایعات بیش از حد تهاجمی ذبح شوند. پوشش باید اجرا شود. در غیر این صورت، قوطی ها منفجر می شوند و هزینه های قانونی افزایش می یابد.