پخش عمده دوچرخه ثابت

شرکت های تولیدکننده دوچرخه برقی کویر موتور ثابت این محصول و وسیله نقلیه سالم زیست محیطی را به صورت عمده و گسترده در شهرهای مختلف کشور پخش می کنند.
اگرچه می توان از دوچرخه کورسی دست دوم به عنوان سالم ترین و بهترین وسیله نقلیه زیست محیطی اشاره نمود اما متاسفانه شرک های فراوانی در ایران به تولید این محصول و وسیله نقلیه غیرموتوری نمی پردازند زیرا استفاده از دوچرخه برای حمل و نقل عمومی در ایران نهادینه نشده است و مردم بیشتر از خودروهای شخصی استفاده می کنند.