پخش عمده دوچرخه اصفهان

اصفهان از شهرهای زیبای ایران است که امکان خرید و استفاده از دوچرخه تاشو در این شهر وجود دارد لذا این وسیله نقلیه به صورت عمده در این شهر پخش و توزیع می شود.

استفاده از دوچرخه برای حمل و نقل عمومی همواره سبب کاهش آلودگی هوا می شود از این رو همواره در شهرهای توریستی برای جلوگیری از ترافیک و آلودگی های زیست محیطی استفاده از این وسیله توصیه می شود. همچنین  از دوچرخه برقی مختلف برای جابجایی افراد استفاده شود از این رو بازار این شهرها مملو از این وسیله نقلیه ساده می باشد.