لوله و اتصالات گازی در گاز کشی مناطق محروم

راه حل های مختلفی در محل وجود دارد که اطمینان حاصل می کند که لوله و اتصالات گازی در هر مکان مورد نیاز حرکت می کند.

در این مقاله 4 راه حل برای حمل و نقل گاز که عبارتند از خطوط جمع آوری، خطوط انتقال، خطوط توزیع و خطوط ذخیره سازی و خدمات معرفی شده است و نحوه انتخاب مواد لوله مناسب برای حمل و نقل را به شما آموزش می دهد.

یکی از مهمترین جنبه های زندگی روزمره ما گاز است، ما به آن برای سوخت، پخت و پز و به عنوان منبع اصلی انرژی که می تواند برای فعالیت های روزمره خود استفاده شود، نیاز داریم.

اما دقیقاً چگونه می‌توانیم گاز را از چاه‌های نفت به درب منزل خود برای استفاده روزانه برسانیم؟

خب، تعدادی از عوامل در اینجا نقش دارند، اما مهم ترین عامل، خط انتقال گاز است که اکثر کار تحویل را انجام می دهد.

اکنون ممکن است بپرسید خطوط انتقال چیست؟

خوب، شما می توانید خطوط انتقال را به عنوان رگ های خونی در بدن خود در نظر بگیرید.

نفتی که از چاه های نفت استخراج می شود و دریافت می شود ابتدا به سیستم های جمع آوری می رود.

لوله و اتصالات گاز

این سیستم‌های جمع‌آوری همچنین به عنوان تصفیه‌کننده گاز عمل می‌کنند و هر نوع ناخالصی را که ممکن است همراه با آن باشد، از بین می‌برند.

پس از پاک شدن از ناخالصی ها، گاز بیشتر به سمت سیستم های انتقال هدایت می شود تا گاز قابل توزیع باشد.

اکنون به ناجی می رسیم که به رساندن گاز واقعی به خانه های ما کمک می کند.

خطوط انتقال، این خطوط قطر بزرگتری نسبت به خطوط قبلی دارند تا حجم زیادی از گاز را در خود جای دهند.

آنها از بیرون پوشش داده می شوند و به طور ویژه برای حمل گاز در فواصل بسیار زیاد طراحی شده اند.

برای اطمینان از اینکه خطوط انتقال در اثر فشار گاز منفجر نمی شوند، آنها طوری طراحی شده اند که خیلی بیشتر از آنچه واقعاً نیاز است را تحمل کنند.

برای اطمینان از حرکت مداوم گاز، ایستگاه های کمپرسور هر 70 تا 160 کیلومتر نصب می شوند که سرعت گاز را حدود 40 کیلومتر در ساعت حفظ می کنند.