فروش عمده دوچرخه برقی ایرانی

برای فروش عمده دوچرخه برقی کویر موتور ایرانی باید چگونه عمل کرد؟چه مدل از این نوع دوچرخه در بازار ایران خریدار و مشتری بیشتری دارد؟
امروزه شرکت های سازنده اسکوتر سه چرخ چراغدار در داخل کشور سعی در فروش محصول خود و محبوبیت محصول خود در بین خریداران و مشتریان خود دارند.برای فروش عمده دوچرخه برقی ایرانی ابتدا باید مخاطب یا قشر خاص محصول خود راشناسایی کند و سپس بازار را برای فروش عمده مورد هدف قرار دهد.دوچرخه های برقی ای که شارژ بیشتری نگه دارند به مراتب مشتری های بیشتری دارند.