فروش انواع دوچرخه ثابت

آیا بیشترین آمار فروش دوچرخه متعلق به دوچرخه‌های ضد سرقت می‌باشد متن زیر می‌تواند پاسخ‌گوی این سؤال باشد پس می‌توانید از آن استفاده نمایید.
در این باره می‌توانیم بگوییم که به دلیل افزایش سرقت دوچرخه در بسیاری از کشورهای جهان سوم بیشترین تقاضا برای خرید دوچرخه‌های ضد سرقت بوده است و با در نظر گرفتن منابع سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌توانیم سرمایه‌گذاران بسیار زیادی را جهت سرمایه‌گذاری برای گسترش زمینه کارکرد این محصول جلب نماییم .منبع: لوازم ورزشی ایران