فروشگاه بزرگ دوچرخه مسابقه

فروشگاه های بزرگ دوچرخه کوهستان معمولا نمونه های مختلفی از این وسیله نقلیه و ورزشی را برای مسابقه و یا حمل و نقل افراد در مسیرهای شهری عرضه می کنند.

مسابقه دوچرخه برقی از محبوب ترین مسابقات ورزشی در ایران و جهان است زیرا هیجان بسیار بالایی دارد و افرادی که در این زمینه به فعالیت می پردازند پس از مدتی مهارت های جسمی و روانی فراوانی کسب کرده و شادی و نشاط فوق العاده ای از این ورزش به دست می آورند.