شرکت ساخت دوچرخه درجه یک

دوچرخه از محبوب ترین و مناسب ترین وسایل نقلیه می باشد و از انجا که آلودگی ایجاد نمی کند لذا از وسایل نقلیه درجه یک زیست محیطی بوده و شرکت های مختلفی به ساخت آن می پردازند.
بدون هیچ شک و تردیدی استفاده از دوچرخه های مختلف برای حمل و نقل عمومی در ایران می تواند بسیاری از مشکلات الودگی هوا و زیست محیطی را برطرف نماید زیرا عامل اصلی آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای ایران وجود تعداد فراوانی از خودروها و وسایل نقلیه موتوری می باشد که آلودگی زیادی را ایجاد می کند.
منبع: لوازم ورزشی ایران