شرکت ساخت دوچرخه دانهیل

دوچرخه دانهیل یکی از نمونه ها و محصولات این وسیله می باشد که بسیار شهرت نیز دارد و عمدتا شرکت های تولید کننده دوچرخه به ساخت آن می پردازند.
دوچرخه دانهیل نوعی از این وسیله نقلیه می باشد که در رقابت های دوچرخه سواری نیز مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه رقابت های دانهیل در دوچرخه سواری جذابیت ویزه ای برای تماشاگران داشته و ورزشکاران نیز به انجام این مسابقه بسیار علاقمند بوده و برای انها نیز جذاب است.