زعفران یک دارو بسیار شناخته شده است

زعفران یک داروی گیاهی از خانواده است در کشورهای مختلفی مانند ایران، یونان، مراکش، هند، اسپانیا و ایتالیا کشت می شود.

ایران حدود 80 درصد از کل زعفران جهان را تولید می کند زعفران سرگل سحر خیز به عنوان چاشنی غذا در طب سنتی ایران به عنوان مسکن درد معده، کمک به هضم غذا، ضد افسردگی و دردهای قولنجی استفاده می شود.

بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در جهان هستند و سالانه حدود 17 میلیون مرگ را به خود اختصاص می دهند.

کیفیت زندگی به عنوان ادراک فرد بر اساس زعفران نگینی انتظارات و ابعاد مختلف استانداردها مانند عوامل فیزیکی، روانی و اجتماعی تعریف می شود و کیفیت زندگی نامطلوب با شدت بیماری، بقای کمتر، افزایش طول مدت بستری در بیمارستان و کاهش فعالیت عملکردی بیماران قلبی همراه است.

محدودیت‌های فیزیکی و علائم پیشرونده می‌توانند تحت تأثیر بیماری‌های قلبی عروقی قرار گیرند زعفران صادراتی قائنات بنابراین این وضعیت می‌تواند کیفیت زندگی را کاهش دهد اشتها را می توان توسط چندین اندام مانند مغز، کبد و دستگاه گوارش کنترل کرد اشتها و هموستاز انرژی در هیپوتالاموس تنظیم می شود.

التهاب با اختلالات اشتها همراه است بیشتر مطالعات قبلی نشان داد که اجزای زعفران در بیماران CVD باعث کاهش اشتها، افزایش کیفیت زندگی و افسردگی می شود

در مطالعه حاضر، هدف ما بررسی اثرات بالقوه زعفران نگین سحرخیز و اجزای زیست فعال آن بر کیفیت زندگی و اشتها در بیماران مبتلا به تصلب شرایین بود.

با توجه به اثرات مفید زعفران بر روی چندین بیماری از جمله بیماری های قلبی عروقی، افسردگی و غیره؛ بنابراین، این کارآزمایی بالینی با هدف بررسی رابطه بین مصرف زعفران و تصلب شرایین که ممکن است کیفیت زندگی و سطح اشتها را بهبود بخشد، انجام شد.

 

  • منابع:
    1. Saffron (Crocus sativus L.) supplements improve quality of life and appetite in atherosclerosis patients: A randomized clinical trial
  • تبلیغات: 
  1. بهترین روش برای ثروتمند شدن در دنیای مجازی
  2. با خامه معجون ضدپیری بسازید
  3. فروش عمده دستگاه کلاغ پران صوتی
  4. یکی از رسم و رسمات کشور انگلیس شکستند شیشه است