خرید انواع دوچرخه مسابقات

برای خرید انواع دوچرخه کوهستان مسابقات باید ویژگی هایی که این دورخه را از سایر دوچرخه متمایز می کنند مد نظر قرار داد و از نمایندگی ها و مغازه های معتبر آن را خریداری کرد.

وزن دوچرخه برقی مسابقاتی معمولا سبک است و دسته ی آن پایین تر زین آن قرار دارد. تایر این نوع دوچرخه معمولا باید باریک باشد تا حداقل اصطکاک را با پیست داشته باشد و سرعت آن افزایش یابد. هنگام خرید این نوع دوچرخه باید به ویژگی های ذکر شده در بالا توجه کرد و و بهترین دوچرخه را با بهترین مارک و با مناسب ترین قیمت خریداری کرد.