تولید کننده انواع دوچرخه صبا

قیمت های دوچرخه های صبا در بازار چگونه است؟شرکت صبا تولید کننده ی چه مدل هایی از دوچرخه های بازار است؟
در کشور تولید کننده های زیادی در عرصه ی تولید دوچرخه فعالیت دارند.یکی از این تولید کننده ها، تولید کننده ی دوچرخه صبا است.این شرکت تولید کننده با نام تجاری صبا دوچرخه وقدمتی بیش از ۹۰ سال به واردات دوچرخه هایی از جمله هرکولس، فیلیپس انگلستان، پژو فرانسه و … و همچنین واردات قطعات و لوازم یدکی درحه یک پرداخته است.