با استفاده از اسباب بازی دخترانه تلفن هوش کودکان خود را افزایش دهید

اسباب بازی ها همیشه وجود داشته اند.

نیاز به تفریح ​​طبیعی با استفاده از اسباب بازی دخترانه تلفن است و همیشه ضروری است.

اسباب بازی ها چه تاثیری بر کودکان می گذارند؟ اول – از روزهای اول زندگی، آنها به رشد حس بینایی، شنوایی و لامسه کمک می کنند.

نوزادان به اسباب بازی ها نیز توجه می کنند – آنها با چشمان خود اسباب بازی ها را دنبال می کنند، دوست دارند اسباب بازی ها را در دست بگیرند و صداهای جدید را بشنوند.

دوم اینکه کودکان از طریق بازی تفکر منطقی و روابط علت و معلولی را یاد می گیرند.

به عنوان مثال، وقتی اسباب بازی مورد علاقه شما روی زمین می افتد، فرزند شما به طور طبیعی اصل جاذبه را یاد می گیرد.

این بازی همچنین به تمرینات بدنی کودکان، حتی از نوزادان نیز نیاز دارد.

کودک با بلند کردن بازوها، گرفتن اشیا، بالا کشیدن یا خزیدن به سمت اسباب بازی، عضلات و مهارت های حرکتی خود را تمرین می دهد.

چه اسباب بازی هایی را هرگز نباید برای کودکان خرید؟

ارزش دارد که از اصل “کمتر، بیشتر” پیروی کنید، یعنی سادگی مهم است، خرید چیزهای کمتر، اما با کیفیت عالی .

بهتر است کوچولو را از تحریک بیش از حد محافظت کنید .

اول از همه – ما از اسباب بازی هایی که از منابع ناامن تهیه می شوند، بدون گواهی انطباق ایمنی اجتناب می کنیم.

علاوه بر کیفیت پایین، چنین محصولاتی می توانند به سادگی خطرناک باشند! ما نمی دانیم از چه موادی ساخته شده اند (می توانند سمی باشند!) و آیا قطعاتی که می توانند به کودک آسیب برسانند به راحتی جدا می شوند یا خیر.