اعطای نمایندگی دوچرخه درجه یک

دوچرخه ی درجه یک چه نوع دوچرخه ای است و نمایندگی های آنها کجاست؟چگونه به جایی یک نمایندگی دوچرخه درجه یک اعطا میشود؟
اگر بخواهیم از صفات و نشانه های یک دوچرخه ی درجه یک صحبت کنیم باید به کیفیت بالای مواد سازنده ی آن (فولاد، آلومینیوم و…) و امکانات پیشرفته آن (کمک فنر ها، دنده ها و…) توجه کرد.حال برای اعطای نمایندگی دوچرخه درجه یک به شهر یا استانی به اسپانسر ها و امکانات مورد نیاز برای ورود و بوجود آوردن آن نیاز است.